Affordable Access

Hierarhična razmerja zaposlenih v zdravstveni negi - zadovoljstvo pri delu

Authors
  • Zakojč, Aleksandra
Publication Date
Jul 06, 2023
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Zadovoljstvo pri delu je eden od pomembnih dejavnikov v zdravstveni negi. Z raziskavo smo ugotovili, da je večina anketiranih ne glede na stopnjo izobrazbe zadovoljna s svojim poklicem, z delom, z možnostjo strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja, z možnostjo izobraževanja, s sodelavci v zdravstveni negi in z delovnimi pogoji. Razlike v dejavnikih (ne)zadovoljstva in v medosebnih odnosih so med nadrejenimi in podrejenimi majhne. Izpostavili bi razlike v medosebnih odnosih med nadrejenimi in podrejenimi v zdravstveni negi.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times