Affordable Access

Hierarchické modely síťové komunikace / Hierarchical models of network traffic

Authors
  • kozel, vojtěch
Publication Date
Jun 07, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Šíření malwaru neustále roste a spolu s transformací světa do digitální podoby je tento problém stále důležitějším a diskutovaným tématem. Existují různé způsoby, jak jej detekovat: analýza podezřelého souboru, analyzování procesů a aktivit uvnitř počítače nebo analyzování síťové komunikace. Tato práce si klade za cíl porovnat zcela odlišné přístupy ke klasifikaci síťové komunikace malwaru. Jedná se o tyto tři přístupy: využití metod z oblasti počítačového vidění, zkoumání síťové komunikace v podobě časové řady a zaměření se na hierarchickou strukturu komunikace. Hierarchický přístup v tomto výzkumu podává nejlepší výsledky, jelikož umožňuje vybudovat výpočetní graf reflektující strukturu problému. / The spread of malware is constantly growing, and along with the transformation of the world into digital form, this problem is an increasingly essential and discussed topic. There are various ways to detect it: analyzing a suspicious file, analyzing processes and activities inside the computer, or analyzing network communication. This work aims to compare completely different approaches to the classification of network communication of malware. The research is about the three approaches: the use of computer vision methods, examining network communication as a time series, and focusing on the hierarchical structure of communication. The hierarchical approach in this research gives the best results, as it allows to build a computational graph reflecting the structure of the problem.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times