Affordable Access

Hidrološka analiza poplav za porečje Krke

Authors
  • Krznar, David
Publication Date
Jul 16, 2021
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V magistrski nalogi smo analizirali povezave med posameznimi spremenljivkami in poplavami na porečju Krke. Raziskali smo odnos med padavinami, odtokom, volumnom površinskega odtoka, predhodno namočenostjo tal, vegetacijo ter izračunali koeficient odtoka. Z različnimi analizami smo prišli do zaključkov, kaj je glavni razlog za nastanek poplav na obravnavanem porečju in kdaj te običajno nastopijo. V teoretičnem delu smo predstavili vrste poplav v Sloveniji in njihove značilnosti, v nadaljevanju pa predstavili tudi samo porečje Krke, ter metodologijo dela. Analize v praktičnem delu magistrske naloge smo razdelili na dva dela. Prvi del predstavlja analizo obdobnih statistik, kjer je narejena analiza mesečnih ekstremov v obdobju meritev, analiza letnih konic po mesecih ter primerjava največjih specifičnih odtokov na porečju. Drugi del predstavlja analizo glavnih padavinskih dogodkov, kjer smo se osredotočili na pripadajoče visokovodne valove in njihove volumne ter koeficiente odtoka. Rezultati kažejo, da je največji poplavni dogodek na porečju Krke nastopil leta 2010, ko so pretoki Krke presegali 100-letno povratno dobo, največja vrednost pretoka na vodomerni postaji Podbočje pa je znašala 468,2 m3/s. Največjim volumnov valov smo bili priča v visokovodnih dogodkih nov./dec. 2005 in okt./nov. 2015. Največji koeficienti odtoka na porečju Krke običajno nastopijo na vodomerni postaji Soteska, najmanjši pa na vodomerni postaji Prečna.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times