Affordable Access

Het concept Interactieve Strategische Planning

Publication Date
2005
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
License
Unknown
External links

Abstract

De omgeving waarin agrarisch ondernemers moeten opereren verandert. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is daarin het kernbegrip. Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat agrarisch ondernemers zich rekenschap geven van de effecten die hun wijze van produceren heeft op het milieu, het dierenwelzijn, de kwaliteit van het eindproduct en de kwaliteit van het landelijk gebied. Zij leggen dus een verantwoording af over hun productiewijze. Maatschappelijk verantwoord ondernemen vraagt een pro-actieve houding van ondernemers, een op gezonde economische principes gebaseerde bedrijfsstrategie waarbij ondernemers creatief inspelen op maatschappelijke wensen, en een eigen bijdrage leveren aan de oplossing van complexe maatschappelijke problemen

Report this publication

Statistics

Seen <100 times