Affordable Access

Herstel van jeneverbesstruwelen : resultaten OBN-onderzoek 2007-2011

Authors
  • Hommel, P.W.F.M.
  • Haveman, R.
  • Huiskes, H.P.J.
  • de Waal, R.W.
Publication Date
Jan 01, 2013
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

Jeneverbesstruwelen vormen een karakteristiek onderdeel van de heide- en stuifzandlandschappen van onze pleistocene zandgronden. Binnen de open struwelen van jeneverbes waren tot voor kort botanisch zeer waardevolle mosvegetaties aanwezig. De toekomst van de jeneverbesstruwelen en hun karakteristieke ondergroei is echter onzeker geworden. Dit heeft enerzijds te maken met de jeneverbesstruiken die verouderen en waar sedert ongeveer zestig jaar nauwelijks nog verjonging optreedt, en anderzijds met de ondergroei die is veranderd en verarmd door voortgaande successie en strooiselophoping.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times