Affordable Access

Herodot in zgodovinopisje: Analiza sloga pisanja, vsebine in pravljičnih elementov v delu Zgodbe ter predstavitev Herodota kot zgodovinski vir

Authors
  • Vidmar Čeru, David
Publication Date
Sep 20, 2019
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V diplomski nalogi so predstavljeni elementi, pomembni za razumevanje Herodota kot zgodovinski vir. V prvem poglavju je predstavljen razvoj zgodovinopisja do nastopa Herodota ter podana kratka zgodovina grškega maloazijskega priobalnega področja, katera je zavoljo razumevanje Herodota izredno pomembna. Temu sledi tematski del, ki se direktno navezuje na Herodota. Predstavljene so temeljne značilnosti Herodotove zgodovinopisne paradigme, njegovega sloga pisanja ter posebnosti Zgodb tako v vsebinskem kot stilističnem pogledu. Poleg že omenjenega sta v pričujoči nalogi prav tako predstavljena Herodot – oče zgodovine kot zgodovinski vir ter kakšna je bila, oziroma kakšna je percepcija Herodota s strani ostalih zgodovinarjev. Predstavljena sta tudi kratek življenjepis Herodota ter vsebinski pregled Zgodb.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times