Affordable Access

”Ha tentaklerna utåt” : En empirisk studie på faktorer som påverkar inköpsansvariga vid ett folkbibliotek

Authors
  • Hedkvist, Emma
  • Löfqvist, Johanna
Publication Date
Jan 01, 2024
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Studiens syfte var att undersöka faktorer som påverkar bokinköp vid folkbibliotek samt undersöka de inköpsansvarigas uppfattning om begreppet kvalitet och hur kompetens förhåller sig till inköpsprocessen. Datainsamlingen utgörs av semistrukturerade djupintervjuer gjorda med 6 inköpsansvariga på folkbibliotek inom samma län. Studien visar att den största faktorn som påverkar inköpen är låntagarna, och ytterligare faktorer som påverkar är ekonomiska, externa aktörer och bibliotekens samarbete i länet. De inköpsansvariga uppfattar kvalitet som någonting subjektivt, och att de måste balansera efterfrågan mot litterär kvalitet. Viktiga kompetenser som framkommer är social kompetens och analytisk kompetens samt erfarenhet och personligt intresse.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times