Affordable Access

HÅLLBAR UTVECKLING GENOM SLÖJDEN : Hur undervisar textillärare hållbar utveckling?

Authors
  • Fessé, Elisabeth
Publication Date
Jan 01, 2023
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Det här examensarbetets syfte är att fördjupa kunskap om hur implementering av hållbar utveckling i slöjdämnet i relation till föreskrifter i Läroplanen för fritidshem och grundskola(Skolverket, 2022). Arbetets frågeställningar är: Hur beskriver textillärare sin undervisning i hållbar utveckling? Samt vilket undervisningsinnehåll finns i textilslöjden som kan kopplas till hållbar utveckling? Som metod har kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomförts med sex legitimerade textillärare som undervisar på högstadiet. Hållbar utveckling är inget nytt inom slöjdämnet, men hösten 2022 trädde den nya läroplanen (Lgr22) i kraft, och i den har hållbar utveckling fått en mer framträdande roll än i tidigare läroplaner. Ut ifrån vad textillärarna berättade om sin undervisning utkristalliserades teman, dessa teman är återbruk, material, materiallära och medvetenhet/värderingar (social hållbarhet). Textillärarnas beskrivningar om arbetet med hållbar utveckling i slöjden är varierat, dels hur mycket de arbetar med hållbar utveckling dels med vilka aktiviteter lärarna beskriver som arbete med hållbar utveckling. Samtliga textillärare nämner att de arbetar med återbruk. Resultatet från intervjuerna med textillärarna analyseras med didaktisk teori samt läroplansteori. Alla textillärare berättar att de strävar efter att arbeta med hållbar utveckling i större utsträckning, men uttrycker att de skulle vilja ha fortbildning och mer tid till att planera undervisningen.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times