Affordable Access

Granskning av digitala  genomgångar i matematik : En innehållsanalys med fokus på hur representationsformer används vid subtraktion med tiotalsövergång / Reviewing digital presentations in mathematics : A content analysis with a focus on how forms of representation are used in subtraction with the transition of the tens

Authors
  • Barsoum, Sounia
  • Blomgren, Annica
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Intresset för den här studien ligger i den ökande tillgången på digitala resurser i skolan och vad de eventuellt kan tillföra undervisningen. Syftet med denna studie är att identifiera hur två digitala läromedel i matematik använder representationsformer i sina genomgångar kring subtraktion med tiotalsövergång och vad i detta som kan ses som kritiskt för elever i behov av särskilt stöd.   Läromedelsgranskning med hjälp av innehållsanalys genomfördes för att kunna identifiera hur läromedlen Favorit matematik 1B och Mitt i Prick Matematik 1B använder representationsformer vid sina digitala genomgångar.   Resultatet visar att flera olika representationsformer användes i kombination med varandra och även transformationerna conversions och treatments användes. Slutsatsen i studien är att lärarens roll är viktig vid användning av digitala läromedel, för samtalen kring transformationer mellan representationsformer är viktiga i undervisning inte minst för elever i behov av särskilt stöd.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times