Affordable Access

The globalization impact on creative industries and cultural heritage: a case study

Authors
  • Ciurea, Cristian
  • Filip, Florin Gheorghe
Publication Date
Sep 30, 2019
Source
VGTU
Keywords
Language
English
License
Green
External links

Abstract

The influences of multiculturalism, globalization and technological revolution on art galleries, libraries, archives, museums have led to major changes in the way they select, preserve, promote and valorize their cultural goods. The digitization of cultural heritage collections and the evolution of information technologies (cloud computing, mobile devices, Internet of things) have determined the progress of virtual exhibitions as a means of promoting and valorizing the cultural heritage physical objects. New business models have been developed to harness the cultural heritage of libraries and museums in the context of globalization and technological revolution and the premises for the development of a new category of entrepreneurs have been created. Studies have been conducted to find the ways to increase the number of visitors of cultural institutions with the help of promoting tools, such as virtual exhibitions and dedicated mobile applications. The paper presents several methodological aspects and conclusions based on a practical example. Article in English. Globalizacijos įtaka kūrybinėms industrijoms ir kultūros paveldui: atvejo tyrimas Santrauka Daugiakultūriškumo, globalizacijos ir technologinės revoliucijos įtaka meno galerijoms, bibliotekoms, archyvams, muziejams lėmė didžiules kultūros vertybių atrankos, saugojimo, puoselėjimo ir vertinimo permainas. Kultūros paveldo kolekcijų skaitmeninimas ir informacijos technologijų (debesų kompiuterijos, mobiliųjų įrenginių, daiktų interneto) raida lėmė virtualių parodų kaip kultūros paveldo fizinių objektų rėmimo ir vertinimo priemonių pažangą. Siekiant panaudoti bibliotekų ir muziejų kultūros paveldą globalizacijos ir technologinės revoliucijos kontekste, buvo sukurti nauji verslo modeliai ir sukurtos naujos antreprenerystės kategorijos plėtros prielaidos. Buvo atlikta tyrimų, siekiant rasti būdų, kaip padidinti kultūros institucijų lankytojų skaičių, naudojant rėmimo priemones, tokias kaip virtualios parodos ir specialios mobiliosios programėlės. Straipsnyje pristatoma keletas metodologinių aspektų ir praktiniu pavyzdžiu grindžiamos išvados. Reikšminiai žodžiai: kultūros paveldas, kultūros institucijos, globalizacija, informacijos ir komunikacijos technologijos, įvertinimas, virtualios parodos.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times