Affordable Access

Gibalne sposobnosti, učni uspeh in reševanje problemov pri osnovnošolcih in srednješolcih

Authors
  • Medved, Maruša
Publication Date
Oct 01, 2020
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V magistrskem delu smo raziskovali problem povezanosti med gibalnimi sposobnostmi, učnim uspehom in reševanjem problemov pri osnovnošolcih in srednješolcih. V raziskavo je bilo vključenih 61 učencev iz Osnovne šole Brežice, 30 deklet in 31 fantov in 60 dijakov iz Gimnazije Brežice, in sicer 31 deklet in 29 fantov. Podatke o gibalnih sposobnostih osnovnošolcev in srednješolcev smo pridobili iz rezultatov športnovzgojnega kartona, podatke o učnem uspehu učencev in dijakov smo pridobili iz anket, reševanje problemov pa smo merili s Testom nizov, ki meri fluidno inteligentnost. Zbrani podatki so bili obdelani s statističnim paketom IBM SPSS Statistics. V raziskavi smo raziskovali, ali obstajajo razlike v gibalnih sposobnostih, učnem uspehu in reševanju problemov med osnovnošolci in srednješolci ter med dekleti in fanti. Raziskovali pa smo tudi povezavo med tremi omenjenimi spremenljivkami pri osnovnošolcih in srednješolcih. Rezultati so pokazali, da statistično pomembnih razlik med osnovnošolci in srednješolci ni, manjše razlike pa so se pojavile pri oceni pri predmetu slovenščina, pri številu pravilnih odgovorov na Testu nizov, dijaki pa so boljše povprečne rezultate v primerjavi z osnovnošolci dosegli tudi pri večini testov športnovzgojnega kartona. Tudi med dekleti in fanti v nobeni od omenjenih spremenljivk ni statistično značilnih razlik. Razlike med dekleti in fanti so se pojavljale pri oceni pri predmetu slovenščina, kjer imajo dekleta v povprečju boljšo oceno in pri količini ukvarjanja s športom na teden, s katerim se večkrat ukvarjajo fantje. Povezanost med gibalnimi sposobnostmi, učnim uspehom in reševanjem problemov obstaja, vendar gre pri vseh primerih povezanosti za nizke koeficiente korelacije, kar pomeni nizko povezanost.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times