Affordable Access

Geografska in sociološka presoja izgradnje drugega tira železniške proge Divača-Koper

Authors
  • Kranjc, Špela
Publication Date
Oct 10, 2019
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Čas neoliberalizma, v katerem živimo, je socialno, družbeno, ekonomsko in okoljsko neustrezen. Neoliberalistični sistem je povzročil še večji razkorak med bogatim in revnim slojem družbe, kapitalizem in globalizacijo postavil na prvo mesto brez kakršnega koli ozira na družbo in okolje. Alternativo neoliberalizmu lahko najdemo v demokratičnem, trajnostnem socializmu oziroma ekosocializmu. Ekosocializem še vedno zagovarja trajnostno gospodarsko rast, le da se osredotoča na blaginjo družbe in okolja v želji po zmanjšanju drastičnih posegov v okolje in hkrati na gospodarski model, v katerem ne bi prevladal le dobiček, ampak bi se pri odločitvah upoštevale dobrobit družbe, v kateri bi prevladovala enakopravnost, ter nosilne zmogljivosti planeta. Izgradnja drugega tira na relaciji Divača‒Koper bi lahko pomenila korak k bolj trajnostno naravnanemu gospodarstvu, kar zagovarja tudi politična ideologija ekosocializma. Magistrsko delo temelji na proučevanju okoljskih, socialnih in ekonomskih dejavnikov, na katere bo vplivala izgradnja drugega tira. Proučevanje smo strnili v območje kilometrskega pasu neposredno ob železniški progi, ki poteka v treh občinah, to so Divača, Hrpelje - Kozina in Koper. Raziskovali smo vplive, ki jih ima trenutna železniška proga na prebivalstvo, okolje in gospodarstvo. Pridobili smo mnenja prebivalcev, ki živijo neposredno ob obstoječi železniški progi, in predstavnika občine Hrpelje - Kozina o izgradnji novega, drugega tira.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times