Affordable Access

Geodetické práce při výstavbě plynovodu z pohledu geodeta zhotovitele / Geodetic Works During the Construction of the Gas Pipeline from the Point of View of the Contractor's Surveyor

Authors
  • nedbalová, tereza
Publication Date
Jun 22, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tato diplomová práce popisuje geodetické práce prováděné při výstavbě plynovodu z pohledu geodeta zhotovitele. Plynovod je rozsáhlá liniová stavba. Stavbu zadává investor a buduje zhotovitel. Oba subjekty mají na stavbě své geodety. Práce popisuje vztah mezi geodety jednotlivých subjektů. Geodetické práce jsou uspořádány dle vyhlášky č. 31/1995 Sb. a chronologicky seřazeny podle jednotlivých kroků výstavby plynovodu. Při výstavbě plynovodu byly prováděny práce vytyčovací, kontrolní, zaměřovací, sledovací a dokumentační. Na konci práce jsou popsány autorčiny osobní postřehy z rozsáhlé liniové stavby. / This diploma thesis describes surveying works completed by contractor’s surveyor during gas pipeline contruction. Gas pipeline is complex linear construction. The construction is requested by investor and made by contractor. Both subjects have their own surveyors during the construction. The thesis covers the relations and interaction between surveyors of both subjects. Surveying works are organized according to Order No. 31/1995 of the Collection., and those are chronologically sorted by individual steps of the gas pipeline construction. During the gas pipeline construction setting out, checking, mapping, monitoring and documenting works were performed. Final part of the thesis describes author’s experiences from the complex linear construction.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times