Affordable Access

Geo-spatial modelling and monitoring of European landscapes and habitats using remote sensing and field surveys

Authors
  • Mücher, C.A.
Publication Date
Jan 01, 2009
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
English
License
Unknown
External links

Abstract

De belangrijkste doelstelling van dit proefschrift is het ontwikkelen van methoden voor het kwantificeren van de ruimtelijke verspreiding en omvang van Europese landschappen en habitats en hun monitoring. In een bredere context gaat het om monitoring van de biodiversiteit met behulp van remote sensing bestaande uit het analyseren van satellietbeelden en gebruikmakend van additionele Europese digitale milieubestanden, GIS technieken en veldgegevens. Deze methoden zijn verdienstelijk, maar hebben ook beperkingen vooral bij het karteren van kleine en gefragmenteerde habitats en het monitoren van geleidelijke veranderingen daarin. Daarom is het gebruik van additionele en gestandaardiseerde veldmethodieken noodzakelijk om verschillende componenten van Europese landschappen te monitoren.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times