Affordable Access

Geneza intertekstualnosti, poststrukturalizem in slovenska teoretska "neoavantgarda"

Authors
  • Juvan, Marko
Publication Date
Jul 10, 2015
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Razprava razgrinja poglavitne kontekste, v katerih je J. Kristeva v l. 1966-74medbesedilno in meddisciplinarno razvila pojem intertekstualnost: družbenokritično semiotiko, dekonstrukcijo znaka in strukture, postmodernistično citatnost, Bahtinovo dialoškost in metalingvistiko ter Saussurove anagrame. Intertekstualnost je izvorno funkcionirala kot simptom institucionalne krize humanistike ter znak prehodov in prelomov med strukturalizmom in poststrukturalizmom, pa tudi med moderno in postmoderno. Prek konteksta zgodnjega poststrukturalizma je od "revolucionarnega" l. 1968 do sredine 70. let vplivala tudi na slovensko neoavantgardno umetnost (ludizem) in semiotično teorijo mlajšega rodu, zlasti na S. Žižka.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times