Affordable Access

Genetische monitoring van de Nederlandse otterpopulatie : ontwikkeling van populatieomvang en genetische status 2014/2015

Authors
  • Kuiters, A.T.
  • de Groot, G.A.
  • Lammertsma, D.R.
  • Jansman, H.A.H.
  • Bovenschen, J.
Publication Date
Jan 01, 2016
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

Jaarlijks wordt de Nederlandse otterpopulatie genetisch gemonitord in opdracht van het Ministerie vanEconomische Zaken. Daarmee wordt een vinger aan de pols gehouden wat betreft de ontwikkeling van degenetische status van de populatie. Deze vorm van monitoring, waarbij gebruik wordt gemaakt van DNAgeïsoleerd uit uitwerpselen en doodvondsten, maakt het tevens mogelijk veranderingen in de ruimtelijkeverspreiding en de populatieomvang te volgen. De monitoringsronde van 2014/2015 laat zien dat depopulatie verder is gegroeid naar ca. 160 individuen. Op populatieniveau lijkt geen verder verlies aangenetische variatie te zijn opgetreden. De genetische variatie binnen individuen is evenmin verderafgenomen in tegenstelling tot voorafgaande jaren. Onderdeel van deze monitoring is ook autopsie van dodeotters, waarbij wordt gekeken naar de doodsoorzaak en de belangrijkste lichaamskenmerken. Verkeer isverreweg de belangrijkste doodsoorzaak. Locaties waar otters worden doodgereden, worden geregistreerden bijgehouden in een database. Deze informatie is belangrijk voor het veiliger maken van knelpuntlocatiesom zo het aantal verkeersslachtoffers te beperken. Het aantal verkeersslachtoffers neemt nog ieder jaar toe,waarbij de toename evenredig is aan de toename in de populatieomvang

Report this publication

Statistics

Seen <100 times