Affordable Access

GENERIRANJE VISOKONAPETOSTNIH PULZOV ZA NA ELEKTROPORACIJI TEMELJEČE TEHNOLOGIJE IN TERAPIJE

Authors
  • PIRC, EVA
Publication Date
Feb 14, 2020
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Elektroporacija je vsestranska tehnologija, ki je že uveljavljena na številnih področjih. Merjenje napetosti in toka dovedenih elektroporacijskih pulzov je ključno za doseganje učinkovite elektroporacije, saj le tako lahko zagotovimo kakovost aplikacije. Najbolj zahtevno je natančno merjenje visokonapetostnih kratkih nanosekundnih pulzov. Poudariti je potrebno, da se pasovna širina sond konča pri -3 dB, kar pomeni, da ima sonda na koncu pasovne širine napako -29 %. Napaka -29 %, je sprejemljiva za elektroniko, vendar pa ima lahko amplituda, ki odstopa za 29 % drugačen biološki učinek. Ker sta permeabilizacija in preživetje celic sigmoidni funkciji napetosti, lahko ima že več kot 10 % razlika v napetosti bistveno drugačen biološki učinek. Pri uporabi merilnih sond se moramo vedno zavedati napake. Pri komercialno dostopnih sondah je merilna napaka navedena v podatkovnem listu, vendar je včasih kljub temu spregledana, prototipne sonde pa je pred uporabo potrebno pravilno umeriti in ovrednotiti merilno napako. Elektroporacijska naprava, razvita v okviru te doktorske disertacije, deluje v skladu s pričakovanji, maksimalna izhodna napetost je 4 kV, teoretični maksimalni tok 131 A, minimalna dolžina pulza 200 ns in maksimalna ponavljalna frekvenca 2 MHz. Naprava generira asimetrične bipolarne pulze, kar pomeni, da lahko uporabnik hkrati nastavi asimetrijo trajanja pulzov in napetostno amplitudno asimetrijo. Tako omogoča raziskovanje še neznanih učinkov, nadaljno raziskovanje oziroma nadgradnjo raziskav učinka občutljivosti in preklica ter in vivo raziskave visokofrekvenčne elektroporacije. Naprava je bila testirana in vivo pri prvi visokofrekvenčni elektrokemoterapiji na miših. Spremljali smo učinkovitost terapije in krčenje mišic med dovajanjem električnih pulzov. Rezultati kažejo, da je učinkovitost HF-ECT z bleomicinom in cisplatinom primerljiva s klasično" ECT z bleomicinom in cisplatinom. V nasprotju z do sedaj objavljenimi študijami krčenje mišic ostaja signikantno tudi v primeru visokofrekvenčne elektroporacije, vendar smo bili prvi, ki smo električne pulze dovajali prek kože s ploščatimi elektrodami.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times