Affordable Access

Generativna metrika in slovenski verz

Authors
  • Kočnik, Neža
Publication Date
Sep 25, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Diplomsko delo skuša na podlagi temeljnih generativnometričnih teorij, ki so v prvem delu predstavljene, odgovoriti na vprašanje uporabnosti generativne metrike za analizo slovenskega verza. Uvod je namenjen predstavitvi generativne fonologije, iz katere generativna metrika teoretsko in metodološka izhaja. Drugi del vključuje poskus generativnometrične analize Prešernovega in Kettejevega jambskega enajsterca, za potrebe te diplomske naloge pa so bile izvedene tudi statistične verzne analize, ki tako dopolnjujejo že obstoječa dognanja o slovenskem jambskem enajstercu.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times