Affordable Access

Gelijkwaardigheid van de gezondheidszorg in detentie : de wet is er, nu nog de toepassing

Authors
  • Vander Laenen, Freya
  • Eechaudt, Vincent
Publication Date
Jan 01, 2018
Source
Ghent University Institutional Archive
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

De bepalingen rond gezondheidszorg in detentie uit de Basiswet (art. 87-101) werden met de wet van 11 juli 2018 houdende diverse bepalingen in strafzaken gewijzigd. Met deze wijziging wil de wetgever “de eerste stappen [zetten] naar een integratie van de penitentiaire gezondheidszorg in de reguliere gezondheidszorg”. De Memorie van Toelichting verwijst hiervoor expliciet naar de KCE-studie van 2017 waarin deze integratie een centrale aanbeveling is. Deze aanbeveling werd ook al in 2003 door de WHO gedaan. Voor alle duidelijkheid: hoewel de bepalingen uit de Basiswet rond gezondheidszorg gewijzigd werden, zijn deze, bij gebrek aan Koninklijk Besluit, nog niet in werking getreden. Tot er een KB is wordt de gezondheidszorg nog steeds georganiseerd op basis van het Algemeen Reglement van de Strafinrichtingen. Het artikel focust zich dus op de wijzigingen in de Basiswet rond de gezondheidszorg van de toekomst.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times