Affordable Access

Gedragsbeïnvloeding van agrariërs en consumenten in de mestketen

Authors
  • de Wit-de Vries, Esther
  • Krijgsman, Amanda
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

In dit rapport geven de opstellers medewerkers in de waterketen handvatten om via gedragsbeïnvloeding in de mestketen de uit- en afspoeling van meststoffen naar het oppervlaktewater te beperken. Het rapport maakt onderdeel uit van het project gedragswetenschappen van de Kennisimpuls Waterkwaliteit KIWK. Veel factoren beïnvloeden het gedrag rond nutriënten en mestgebruik door agrariërs. Verandering van mestgebruik en nutriëntenmanagement gaat beter wanneer sprake is van bewuste beïnvloeding. Op die manier kun je inspelen op bestaande praktijken door de boodschap aan te passen, of partners vinden voor (keten-) initiatieven die het gebruik van nutriënten beïnvloeden. Dat is de belangrijkste conclusie van dit rapport van het KIWK-project Gedragswetenschappen. De opgestelde ketenanalyse brengt de interacties in kaart van de belangrijkste actoren en de manieren waarop zij nutriëntengebruik in de mestketen beïnvloeden. Dat gebeurt met name door de beïnvloeding zelf inzichtelijk te maken en door het benoemen van psychologische beïnvloedingstechnieken. Hiermee geven de onderzoekers medewerkers die werkzaam zijn in de watersector meer grip op de mestketen, zodat zij hun handelen daarop kunnen afstemmen.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times