Affordable Access

Gebiedskenmerken en het beheer van doelsoorten in het agrarisch leefgebied "Natte dooradering" : Specifiek sloten in het veenweidegebied

Authors
  • Zollinger, R.
  • Sierdsema, H.
  • Verhofstad, M.J.J.M.
  • Peeters, E.T.H.M.
  • Roelofs, J.G.M.
  • Smolders, A.J.P.
  • van Grunsven, R.
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

Het doel van deze studie is om beter inzicht en overzicht te krijgen in de factoren die een rol spelen bij het voorkomen van ANLb doelsoorten en KRW-indicatorsoorten, die gebonden zijn aan sloten en slootkanten in het veenweidegebied. Tevens is het doel om na te gaan hoe middels beheer en inrichting verbeteringen aangebracht kunnen worden en die kennis te communiceren.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times