Affordable Access

Gardens in the Wasteland : Christian Formation in Three Swedish Church Plants / Trädgårdar i ödemarken : Kristen formation i tre svenska församlingsplanteringar

Authors
  • Asserhed, Björn
Publication Date
Jan 01, 2024
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
English
License
Green
External links

Abstract

Gardens in the Wasteland is an ethnographic study of Christian formation within three Swedish church plants working against a backdrop of advanced secularisation. The thesis analyses the formative practices employed by these church plants with the intention of forming persons towards a lived Christian identity. Employing a situated learning theory framework, it traces the formative trajectories and negotiations that emerge from these shared practices, and also examines the articulations of callings and intentions within these church plants. The findings reveal that the establishment of a church plant often stems from a sense of place-oriented calling that encompasses a vision of vibrant Christian life and community. These church plants cultivate formative practices – aimed at certain teloi – that guide individuals on their journeys towards a lived Christian identity. Through participation in these practices, individuals align themselves with the church plant’s vision of Christian life. This identity formation process is not static but rather involves ongoing negotiations, both on a personal and community level, as individuals grapple with the meaning of Christian identity and faith amidst an increasingly secularised society. / Trädgårdar i ödemarken är en etnografisk studie av kristen formation i tre svenska församlingsplanteringar som befinner sig i ett sammanhang präglad av långt utvecklad sekularisering. Avhandlingen analyserar de formativa praktiker som används av dessa planteringar med intentionen att forma personer mot en levd kristen identitet. Genom att använda situerat lärande som teoretisk ram, spårar avhandlingen de formativa livsbanor och förhandlingar som uppstår i dessa praktiker. Studien undersöker också hur kallelser och intentioner artikuleras i församlingsplanteringarna. Resultaten visar att etableringen av en församlingsplantering ofta startar i erfarenheten av en kallelse som omfattar en vision av ett kristet liv och en levande gemenskap på en specifik plats. Dessa planteringar skapar formativa praktiker med specifika teloi som vägleder individer på deras livsbanor mot en levd kristen identitet. Genom att delta i dessa praktiker anpassar sig individer till församlingsplanteringens vision av det kristna livet. Denna identitetsformation är inte statisk utan medför kontinuerliga förhandlingar om innebörden av kristen tro och identitet. Denna förhandling sker både på individuell och på gemenskapsnivå, i kontexten av ett alltmer sekulariserat samhälle.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times