Affordable Access

Funkcionalna območja in regije visokošolskega izobraževanja v Sloveniji

Authors
  • Mishevska, Teodora
Publication Date
Mar 19, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Magistrsko delo analizira funkcionalna območja in regije visokošolskega izobraževanja v Sloveniji. Analizo smo izvedli s pomočjo tokov študentov med občinami stalnega bivališča in občinami visokošolskega šolanja v študijskem letu 2019/2020. Funkcionalna območja smo modelirali po v tej nalogi prilagojenem pristopu OECD, funkcionalne regije pa po dveh uveljavljenih metodah, po metodi CURDS in Intramax. Rezultate modeliranja smo primerjali po izbranih hierarhičnih prostorskih ravneh ter med njimi. Izpostavili smo tipične sestave funkcionalnih regij v visokošolskem izobraževanju na makro in mezo ravneh Slovenije, ki smo jih primerjali s funkcionalnimi regijami delovne mobilnosti v Sloveniji. Rezultati študije bodo pripomogli k boljšemu razumevanju funkcionalnih območij in funkcionalnih regij v Sloveniji.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times