Affordable Access

Fritidshemmets mål och verksamhet : En studie om hur målinriktat personalen på ett fritidshem arbetar

Authors
  • Hallberg, Emmelie
Publication Date
Jan 01, 2008
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med studien var att undersöka hur målinriktad fritidshemmets verksamhet är. Som grund användes de allmänna råden (Skolverket, 2007) för att se vad det finns för mål för fritidshemmet. I studien gjordes två observationer och två intervjuer för att få en inblick i hur det kan se ut i verkligheten. Observationerna och intervjuerna ägde rum på samma fritidshem. I resultatet jämfördes vad de allmänna råden säger med hur det ser ut i verkligheten. Resultatet visade att vad de allmänna råden säger oftast stämmer in på verkligheten, men att det finns vissa avvikelser, som t.ex. tiden för personalen på fritidshemmet att planera aktiviteter. Slutsatsen i detta arbete var att det finns en klar bild på hur ett fritidshem arbetar för att nå de mål som finns och att verksamheten är målinriktad.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times