Affordable Access

Francoski Baski in ohranjanje narodne identitete

Authors
  • Lekše, Pia
Publication Date
Sep 04, 2020
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Namen diplomske naloge je poiskati razloge in okoliščine za ohranjanje narodne identitete francoskih Baskov. Glavno raziskovalno vprašanje diplomske naloge teži k ugotovitvam, ki bi pojasnile, kateri so ključni gradniki baskovske identitete. Diplomska naloga je razdeljena na tri dele, pri čemer znotraj teoretičnega okvira predstavimo različne koncepte socioloških teoretikov o pojavih naroda, nacionalizma, etnije, nacije in jezika. V drugem delu se osredotočimo na geografske opredelitve tako španskega kot francoskega dela Baskovske dežele z ozirom na delovanje baskovskih separatističnih in independentističnih organizacij ETA in IK, ki sta imeli pomembno vlogo pri vzpostavljanju baskovskega nacionalizma. Diplomsko delo se dotika tudi varstva narodnih manjšin v Evropski uniji in položaja ostalih manjšin v Franciji, kjer smo se osredotočili na Okvirno konvencijo za varstvo narodnih manjšin in Evropsko listino o regionalnih ali manjšinskih jezikih. Cilj naloge je prikazati izoblikovanje baskovske identitete skozi zgodovino in njihov položaj v Franciji danes.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times