Affordable Access

Från objekt till subjekt? : en kvalitativ undersökning av hur personer med funktionshinder och nedsatt autonomi skildras i SVTs nyhetssändningar

Authors
  • Blanck, Cecilia
  • Sellin, Kerstin
Publication Date
Jan 01, 2002
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Dagens svenska handikappolitik bygger på delaktighet och alla människors lika värde. Vi har undersökt om den officiella synen också slagit igenom i massmedia genom en kvalitativ undersökning av åtta nyhetsinslag i Rapport och Aktuellt som skildrar personer med begåvningsnedsättning och/eller nedsatt autonomi. Vi har också tittat på hur personerna skildras i förhållande till övriga i reportaget samt om medierna har någon ambition att föra den beroendes talan. Genom en kritisk diskursanalys har vi sökt utforska och kartlägga maktrelationer. Ett viktigt instrument har varit en lingvistisk analys. Journalisternas ambition tycks vara att skildra personen med funktionshinder positivt och försvara eller förklara hennes behov och livssituation. Trots det dominerar ett latent budskap att personerna är osjälvständiga objekt, utanför den sociala gemenskap som journalist och tittare utgör. Tillsammans med en markant redaktionell särbehandling av aktörer med funktionshinder riskerar detta att öka diskrimineringen av personer med nedsatt autonomi.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times