Affordable Access

Fotosintezne lastnosti dveh žlahtniteljskih linij navadne konoplje (Cannabis sativa L.)

Authors
  • Eržen, Jan Jurij
Publication Date
Dec 28, 2019
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Znanstvenih poročil o fotosintezi konoplje (Cannabis sativa L.) je razmeroma malo. Raziskali smo razlike v fotosinteznih lastnostih dveh žlahtnjiteljskih linij (MX-CBD-11 in MX-CBD-707), ki po morfoloških lastnostih ustrezata dvema podvrstama konoplje, ssp. sativa in ssp. indica. Fotosintezo smo merili z aparatom Li6400xt (LiCor,USA) v vegetacijskem obdobju in v obdobju cvetenja. Primerjali smo izmerjene parametre fotosinteze v realnih razmerah rastne komore (A), fotosintezno kapaciteto (Amax), odziv fotosinteze na jakost svetlobnega toka (AQ krivulja), odziv fotosinteze na različne koncentracije CO2 (ACi krivulja). V vegetativni fazi je bila netofotosinteza linij A(MX-CBD-11)=9.76 ± 0.91 µmol CO2 m-2 s-1 in A(MX-CBD-11)= 11,57 ± 0,91 µmol CO2 m-2 s-1. Tudi ob cvetenju smo večje vrednosti fotosinteze izmerili pri MX-CBD-707 kot pri MX-CBD-11 (10,69 ± 1,53 vs. 8,00 ± 0,91 µmol CO2 m-2 s-1). Svetlobna saturacijska točka je bila pri obeh linijah pri PPFD 600 µmol m-2 s-1. V razmerah svetlobne nasičenosti in ob povečanem CO2 je fotosinteza dosegala v povprečju 30 µmol CO2 m-2 s-1, včasih pa presegla 36 µmol CO2 m-2 s-1. Žlahtniteljski liniji se nista razlikovali v parametrih ACi in AQ krivulj, smo pa opazili razlike v celičnem dihanju (Rd) in prevodnosti listnih rež (gs). Razlike v realni fotosintezi se niso prenesle direktno v pridelek, saj so rastline MX-CBD-11 imele bistveno večjo biomaso. Gre za različne vzorce alokacije ogljika pri obeh linijah.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times