Affordable Access

Fotografi i den pedagogiska dokumentationen : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar om arbetet med fotografi i förskolan

Authors
  • Selander, Ida
  • Sätterlund, Olivia
Publication Date
Jan 01, 2018
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Unknown
External links

Abstract

Fotografi är, enligt vår erfarenhet som förskollärarstudenter, en viktig del av arbetet med pedagogisk dokumentation i förskoleverksamhet. Pedagogisk dokumentation är ett verktyg som bygger på samarbete, reflektion och kommunikation. Det finns flera metoder att använda sig av i arbetet med pedagogisk dokumentation. Den digitala tekniken såsom att ta fotografi gör det lätt att dokumentera och visualisera vad som händer i förskolan. Syftet med studien är att få ökad kunskap samt problematisera förskollärares uppfattning om fotografi som dokumentationsmetod i den pedagogiska dokumentationen i förskolan. För att besvara syftet har vi använt oss av en kvalitativ forskningsmetod med intervjuer. I analysen av vårt insamlade material har vi använt oss av kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att fotografi är snabbt och enkelt att använda sig av i den pedagogiska dokumentationen men att etiska aspekter av att fotografera barn behöver uppmärksammas mer. Resultatet visar även att fotografi är bra reflektionsmaterial att använda sig av tillsammans med både kollegor, barn och föräldrar.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times