Affordable Access

Förslag till index för att beskriva belagda vägytors tillstånd

Authors
  • Lang, Johan
  • Berglöf, Jan
  • Sjögren, Leif
Publication Date
Jan 01, 2012
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Historiskt har tillståndet på det svenska statliga vägnätet redovisats med mått på ojämnheter i tvär- och längsled (Spårdjup max respektive IRI (International Roughness Index). Successivt har dock nya mått och flera mått utvecklats för att beskriva tillståndet, samtidigt som detaljeringsgraden ökat. Det innebär att komplexiteten ökar och att det blir svårare att få en överskådlig och lättfattlig bild av tillståndet. Graden av detalj beror ju på till vilket ändamål beskrivningen ska användas till. Det finns ett behov att kunna redovisa tillståndet på ett överskådligt sätt. Syftet med detta projekt är att med hjälp av index beskriva vägnätets tillstånd på ett enkelt och översiktlig sätt.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times