Affordable Access

Försäljning inna n ordinarie visning: En studie om hur försäljning innan ordinarie visning påverkar prisutvecklingen på bostadsmarknaden

Authors
  • Singh, Alekh
  • Lahlou, Yosef Jawad
Publication Date
Jan 01, 2016
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
English
License
Unknown
External links

Abstract

Bostadsmarknaden har varit intensiv de senaste aren, visningarna har varit fulla av spekulanter och det har varit hektiska budgivningar. Den hoga efterfragan gentemot det laga utbudet har lett till en stark prisuppgang for bostadsratter i Stockholms lan. Det har aven lett till att kopa och salja innan ordinarie visning blivit vanligare den senaste tiden, da cirka var femte bostadsratt idag saljs innan ordinarie visning. Det har ar en kvalitativ studie dar det undersokts hur forsaljningar innan ordinarie visningar paverkar bostadsmarknaden och varfor fler vill kopa eller salja innan ordinarie visning. For att komma fram till en slutsats har det inhamtats teorier kring vilka faktorer som paverkar bostadsmarknaden samt utforts intervjuer med flera bostadsmaklare och en illustration dar det undersokts slutpriser pa bostadsratter som salts innan och efter ordinarie visning. Uppsatsens slutsats ar att prisutvecklingen inte paverkas av forsaljning innan ordinarie visning om inte spekulanten ar en kopare som blivit fascinerad av bostadsratten. Det leder till att den spekulanten ar villig att betala ett hogt pris for den bostadsratten just for att slippa konkurrens och en hektisk budgivning, som i sin tur kan leda till att spekulanten inte vinner budgivningen. Det ar mer lonsamt for en saljare att salja efter en ordinarie visning om en sadan spekulant inte dyker upp. Nagra av skalen till att fler vill kopa innan ordinarie visning ar att spekulanter vill slippa konkurrens och hektiska budgivningar som har varit vanligt de senaste aren. Somliga skal till att salja innan ordinarie visning ar att saljaren vill forsakra sin vinst och att affaren skall ga till smidigt.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times