Affordable Access

Forprojekt vedrørende etablering af et isotopcenter på Risø

Authors
  • Honoré, J.
  • Majborn, B.
  • Damsgaard, J.K.
  • Jensen, M.
  • Vinberg, N.
Publication Date
Jan 01, 2001
Source
Online Research Database In Technology
Keywords
Language
Danish
License
Unknown
External links

Abstract

På baggrund af Risøs særlige rolle på det nukleare og strålingsmæssige område og erfaring i håndtering af radioaktive isotoper er det foreslået at etablere en FDG-produktion på Risø som en del af et fremtidigt nationalt isotopcenter. Det er hensigten, atproduktionen skal ske med henblik på en sikker og pålidelig forsyning til gavn for de danske brugere, og at der skal etableres en væsentlig forsknings- og udviklingsindsats i tilknytning hertil. Det indebærer, at produktionen vil være "not for profit", menmed en sådan prisfastsættelse, at den vil kunne medfinansiere forsknings- og udviklingsvirksomheden. Et langtrækkende forskningsperspektiv er afgørende for Risøs engagement i projektet. Det er hensigten, at denne forskning skal ske i tæt samarbejde medbrugerne på hospitalerne. Udnyttelse og afprøvning af nye produkter skal ske på de brugerafdelinger, der måtte ønske at deltage i denne vigtige forskningsvirksomhed. For at belyse de faglige, laboratoriemæssige og økonomiske forudsætninger for at etablereet isotopcenter på Risø, samt de forskningsmæssige perspektiver, er der gennemført et forprojekt, som hermed rapporteres. Projektet vil indebære, at der skal installeres en cyklotron med tilhørende forsyninger og etableres nye laboratoriefaciliteter, derkan godkendes til fremstilling af radioaktive lægemidler. Laboratorierne kan etableres i Risøs nuværende isotoplaboratorium (bygning 202), som i så fald skal gennemgå en omfattende renovering for at leve op til dagens krav til laboratorier tillægemiddelfremstilling. Den samlede investering vil være 31,9 millioner kr., heraf 12 mio. til indkøb af en cyklotron, 3,3 mio. til udstyr m.m. og 16,6 mio. til bygningsinvesteringer.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times