Affordable Access

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FÖRSKOLEPERSONALENSKOMMUNIKATIVA KOMPETENSUTVECKLING : En kvalitativ studie inom förskolepedagogiskt område

Authors
  • Ejnarsson, Madelen
  • Nises, Johanna
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Detta är en kvalitativ intervjustudie utifrån ett sociokulturellt perspektiv, där åttasemistrukturerade intervjuer genomförts. Syftet är att undersöka hur rektorer möjliggör kommunikativ kompetensutveckling för förskolepersonalen. Resultatet visar att kommunikation är centralt i förskolekontext där förskolepersonalen och rektorerna visar sig tillfreds med förutsättningarna angående kompetensutveckling. Samtidigt visar slutsatsen att ett kollegialt kontinuerligt lärande i arbetslaget är något som anses vara av vikt för en samsyn i arbetslaget.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times