Affordable Access

Förskollärares syn på språkets betydelse för inkludering i förskolan : En kvalitativ studie

Authors
  • Kvarnström, Emelie
  • Andersson, Linnea
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Inledning Studien handlar om att undersöka förskollärares syn på språkets betydelse för att skapa en inkludering för alla barn i förskolan. Med språket menar vi verbal likaväl som bland anna tkroppslig kommunikation. Syfte Syftet med studien är att undersöka förskollärares syn på språkets betydelse för en inkluderande undervisning i förskolan. Metod Till studien har vi använt kvalitativ metod med inriktning semistrukturerade intervjuer för insamling av data har använts. De respondenter som medverkar i studien är sex verksamma förskollärare, tre från vardera två olika kommuner i Hallands län. Resultat Resultatet från studien visar att förskollärare framhåller att språket är grunden till hur inkludering sker i förskolan. Det visar sig därmed att språket har en stor betydelse för hur inkludering har möjlighet att tillämpas i förskolan. Respondenterna ser å ena sidan stora möjligheter i att använda språket, genom de alternativa kommunikationssätt som finns för att skapa inkludering även för de barn som inte har det verbala språket. Å andra sidan synliggörs att respondenterna ser tidsbrist och brist på kunskap som en utmaning för hur alternativa kommunikationssätt tillämpas i skapandet av en inkluderande undervisning för alla barn i förskolan. Resultatet visar tydligt att respondenterna ser språket som en grund för hur det sociala samspelet och därmed inkludering sker i förskolan.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times