Affordable Access

Förskollärarens design för barns lärande i naturvetenskap inom tema ljus / Preschool Teachers Design for Children´s Learning in Natural Science Theme Light.

Authors
  • Teppola, Susanna
  • Edsvik, Nina
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med vår studie är att undersöka vilka didaktiska utgångspunkter som kommer till uttryck i samband med förskollärares analys av dokumentation som genomförs i relation till genomförande av ett temaarbete som behandlar ljus. Den teoretiska grunden utgörs av multimodal och designorienterad teori. Denna teoretiska utgångspunkt bidrar till att lyfta fram förskollärarens val för att planera och iscensätta undervisningssituationer samt hur förskollärare följer och analyserar barns lärprocesser. För att genomföra undersökningen valdes metoden Video Self Reflection (VSR) i kombination med semistrukturerad intervju där fem förskollärare deltog. Resultatet visar att förskollärarna med sin teoretiska grund i kombination med ämnesspecifika och didaktiska kunskaper har beaktat barnens icke verbala tecken på lärande och synliggjort det innehållet som fokuseras inom tema ljus i undervisningen. Förskollärarna kan därmed genom att beakta barnens icke verbala uttryck lyfta fram det ämnesspecifika innehållet i undervisningen samt följa, analysera och tolka barnens lärprocesser.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times