Affordable Access

Förskolans digitala framtid : En studie om förskollärares perspektiv på digitaliseringsarbete i förskolan / The preschool's digital future : A study on preschool teachers' perspectives on digitalization in preschool

Authors
  • Almén, Felicia
  • Jörtsö, Alva
Publication Date
Jan 01, 2024
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Denna studie genomfördes i syfte med att undersöka hur förskollärare beskriver sitt arbete med digitala verktyg i förskolan. Tidigare forskning indikerar hur förskollärares inställning och användning av digitala verktyg på förskolor varierar. Mycket av det som påverkar arbetet handlar om deras egna attityder och erfarenheter men även skolledningens engagemang, tekniskt och pedagogiskt stöd. Genom att genomföra semistrukturerade intervjuer med 13 förskollärare gav det oss möjlighet att närma oss deras individuella förhållningssätt till samt användning av digitala verktyg. Hur förskollärare beskriver sitt arbete med digitala verktyg i förskolans verksamhet samt vilka utmaningar och möjligheter de ser, är frågeställningarna som vår studie utgår från. För att analysera förskollärarnas arbetsmetoder och inställningar har relevanta begrepp från det sociokulturella perspektivet tillämpats. Dessa begrepp är den proximala utvecklingszonen, appropriering, redskap och mediering. Resultaten indikerar att förskollärares förhållningssätt till digital teknik påverkas av deras kunskapsnivå och intresse. Utmaningar med digitaliseringsarbetet identifierades inom områden som fysiska resurser, tidsbegränsningar och förskollärarnas egen digitala kompetens. Denna studie bidrar med insikter om hur förskollärare arbetar med att integrera digitala verktyg i förskolans verksamhet, samt behovet av utbildning av förskollärarnas digitala kompetens för att underlätta arbetet med digitala verktyg.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times