Affordable Access

Förförerskorna : Om fresterskans varande och varför / The Temptresses : The Theological and Ideological Function of the Seductress

Authors
  • De Waard, Jennifer Caroline Adéle
Publication Date
Jan 01, 2024
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Potifars hustru, Delila och Rut - tre av den hebreiska bibelns femme fatales. Alla tycks de, på olika sätt och i olika utsträckning, använda sitt erotiska kapital eller nyttja sin kvinnliga attraktionskraft för att uppnå ett syfte. Är de förförerskor, och är det i sådana fall det enda de är? / Potiphar's wife, Delilah and Ruth - three of the Hebrew Bible's femme fatales. They all seem, in different ways and to different extents, to use their erotic capital or their feminine attractiveness to achieve a purpose. Are they seducers, and if so, is that all they are?

Report this publication

Statistics

Seen <100 times