Affordable Access

För att möta omvärldens krav: Institutionell påverkan på kompetens och kompetensutveckling

Authors
  • Renström, Ida
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Olika politiska, ekonomiska och teknologiska förändringar i omvärlden ställer konstant krav på organisationer att utvecklas. Detta spetsades till i och med den globala pandemin, till följd av utbrottet av Covid-19, år 2020. Konsekvenserna av pandemin kan tydas på många plan: i hälsosektorn, ekonomin, på arbetsmarknaden och så vidare. Denna pandemi har även lett till en påskyndning av den digitala utvecklingen. Kravet från den institutionella omgivningen, som tvingade människor att begränsa umgänget i grupp, ledde till att kommunikation, distansarbete och inlärning ägde rum digitalt i en aldrig tidigare skådad skala. Frågan är hur har det påverkat den svenska arbetsmarknaden? Studiens syfte således att tolka och analysera hur Corona pandemin som en omvärldsfaktor påverkat HR:s perspektiv på ny kompetens till företaget, samt perspektiv på och strategier för kompetensutveckling av befintlig personal i företag. Den metod som har använts för datainsamling är semistrukturerade intervjuer vid tre företag: ett offentligt och två vinstdrivande. Resultatet av studien fann att närheten till den institutionella omgivningen (lagar och bestämmelser) har viss inverkan på företags perspektiv och strategier för kompetens och kompetensutveckling. Huruvida företagen påverkats ekonomiskt under Coronapandemin var också av vikt för om man gjorde någon större bestående förändring rörande utbildningsformer under denna tid. Likaså var det betydande vilken utbildningskultur och strategisk personal som fanns inom företaget innan pandemin för hur man påverkats under pandemin.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times