Affordable Access

Fluidní svaly - vlastnosti, návrh, využití / Fluidic Muscle - Properties, Design, Utilization

Authors
  • Příhoda, Michal
Publication Date
Jan 01, 2012
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Import 03/08/2012 / Bakalářská práce se zabývá fluidními svaly. Zejména jejich vlastnostmi, návrhem vhodné velikosti a využitím fluidních svalů v praktických úlohách. Zabývá se měřením fluidního svalu DMSP-10-120N-AM-CM firmy FESTO. Porovnává výsledky měření s hodnotami, které uvádí výrobce. Práce může sloužit jako pomůcka při měření fluidních svalů. / Bachelor thesis deals with the fluidic muscles. In particular, their properties, design of appropriate size and fluid using the muscles in the practical tasks. It deals with the measurement of fluidic muscle DMSP-10-120N-AM-CM FESTO. Compares measurement results with the values indicated by the manufacturer. Work can serve as a means for measurement of fluidic muscles. / 338 - Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times