Affordable Access

Povodňová připravenost obce Litovle / Flood Preparedness of the Municipality of Litovel

Authors
  • Mrázik, Marek
Publication Date
Jan 01, 2013
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Import 26/06/2013 / Bakalářská práce je zaměřena na téma povodňová připravenost obce Litovle. Práce obsahuje základní charakteristiku území s přehledem nejzranitelnějších míst a práci jednotlivých orgánů zapojených do povodňového opatření. Hlavním faktorem je porovnání stavu, který byl před povodní v roce 1997 až do současnosti. Výstupem práce je celkové aktuální posouzení a navrhovaná opatření povodňové připravenosti. / The thesis is focused on flood preparedness of Litovel. The work includes basic characteristics of the territory with an overview of the most vulnerable places, and describes the work of the institutions involved in flood measures. The main factor is the comparison of the situation that was before the flood in 1997 to the present. Output of this work is the overall assessment of the current and proposed flood preparedness measures. / Prezenční / 050 - Katedra ochrany obyvatelstva / velmi dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times