Affordable Access

Flerspråkighet i den svenska skolan : En fallstudie om hur skolan jobbar med elever som har flera språk / Multilingualism in the Swedish school : A case study about how schools work withstudents that have several languages

Authors
  • Lindberg, Daniela
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskapen om skolans arbete med flerspråkighet och modersmålsundervisning för elever med annan bakgrund än svensk på en specifik skola i Mellansverige. Under tiden på skolan gjorde jag en fältstudie av en av 5.orna där jag följde klasslärare och sedan utförde jag intervjuer med utvalda personer, så som lärare, rektorn och enhetschefen på Centrum för tvåspråkighet. Resultaten jag såg under tiden jag var med i skolan vara att eleverna hade klarat sig bättre när de gjorde ALP test inom matematik och de har en större samhörighet med sitt modersmål, det berikade dem. Slutsatsen är att när en skola sätter in åtgärder anpassade för elever med andra språk så blir det en förändring, till det bättre. Och att det skulle vara en bra sak om flera skolor kunde följa i detta fotspår så att elever känner en samhörighet med sitt modersmål men också känna att det är en del av det svenska samhället.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times