Affordable Access

Financování školství z rozpočtů obcí / Educational System Financing from the Budgets of Local Municipalities

Authors
  • Váňa, Tomáš
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Hlavním tématem práce je analýza financování regionálního školství financovaného z rozpočtu obcí, které zřizují předškolní zařízení (mateřské školy) a základní školy. V teoretické části je popsán systém regionálního školství, fungování jeho financování a jsou vysvětleny zdroje, z jakých do regionálního školství finance plynou. V praktické části jsou vzájemně porovnány vybrané obce (ze všech krajů ČR jedna obec) z hlediska jejich výdajů do oblasti vzdělávání. Veškeré uváděné výdaje jsou pro správné porovnání přepočteny na dítě/žáka. Porovnány jsou jednak celkové výdaje obcí, tak i výdaje na konkrétní vybrané položky rozpočtové skladby. U některých položek je komparace provedena i v kontextu s údaji za celou ČR. Sledovaným obdobím jsou roky 2016–2020. / The main topic of the thesis is financial analysis of regional education financed by budgets local municipalities which establish preschool facilities and elementary schools. Theoretical part describes system of regional education and describes all the resources of financing it. Practical part compares mutual selected municipalities (one municipality per region) in terms of expenses to education. Mentioned expenses are recalculated per student for proper comparison. The thesis compares total expenditures as well as specific budget lines. Some budget lines are compared in context to data of the whole Czech republic. The chosen period for observation is 2016–2020. / 153 - Katedra veřejné ekonomiky / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times