Affordable Access

Financiële gegevens bouwgrondexploitaties: Financiële gegevens 1e kwartaal bouwgrondexploitatie gemeenten 2017 (1e plaatsing)

Authors
  • Korthals Altes, W.K. (author)
Publication Date
May 11, 2017
Source
TU Delft Repository
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

Recent heeft het CBS de data ter beschikking gesteld van de gemeentelijke financiële rap-portages tot en met het eerste kwartaal van 2017. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een nieuw informatievoorschrift1. Een belangrijkste ontwikkeling is dat grondexploitaties van be-drijventerreinen niet meer worden weergegeven bij de andere grondexploitaties, maar wor-den opgevoerd bij het taakveld ‘Fysieke bedrijfsinfrastructuur’. / OLD Geo-information and Land Development

Report this publication

Statistics

Seen <100 times