Affordable Access

Finanční analýza Kiwi.com s.r.o. / Financial analysis of Kiwi.com s.r.o.

Authors
  • gessner, rudolf
Publication Date
Sep 09, 2020
Source
CERN Document Server
Keywords
License
Unknown

Abstract

Předmětem bakalářské práce je zpracování finanční analýzy podniku Kiwi.com s.r.o. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou představeny nástroje finanční analýzy. Praktická část se soustředí na představení analyzované společnosti a aplikování nástrojů finanční analýzy společně s interpretací výsledků. / The topic of the bachelor thesis is the elaboration of a financial analysis of the company Kiwi.com s.r.o. The thesis is divided into the theoretical part and the practical part. The theoretical part presents tools of financial analysis. The practical part focuses on presenting the analysed company, utilizing tools of financial analysis and interpreting results from the analysis.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times