Affordable Access

Finančna tveganja članov uprav bank: odškodninska odgovornost, zavarovanje odgovornosti in nagrajevanje

Authors
  • Sajovic, Kristina
Publication Date
Oct 25, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Magistrsko delo obravnava finančna tveganja članov uprav bank. Primarno analizira bančno specifične dolžnosti in odškodninsko odgovornost članov uprav za njihove kršitve. Nadalje izpostavlja glavne praktične omejitve uveljavljanja odškodninske odgovornosti – odnos kolegialnosti med organi banke, informacijsko asimetrijo, pomanjkanje ekspertize, trajanje in stroške sodnih postopkov ter pomanjkanje razpoložljivih osebnih sredstev za poplačilo nastale škode. V luči izpostavljenih omejitev ter nezadostnega uveljavljanja odgovornosti v praksi naslavlja alternativne mehanizme korporativnega upravljanja – sisteme prejemkov, specifično nagrajevanje, in zavarovanje odgovornosti. Primerno strukturirani prejemki članov uprav predstavljajo vire finančnega tveganja pri opravljanju funkcije in jih motivirajo za previdno upravljanje, usmerjeno v dolgoročno vzdržno poslovanje banke. Pri tem se kot posebej učinkoviti izkažejo mehanizmi nagrajevanja z dolžniškimi in s hibridnimi instrumenti, medtem ko so lastniški instrumenti neučinkoviti zaradi povzročanja moralnega tveganja. Zaradi odgovornosti za škodo z osebnim premoženjem se kot pomemben vir spodbud izkaže D&O zavarovanje članov uprav bank, ki jim v primeru uveljavljanja odškodninskega zahtevka zagotavlja pravno-ekonomsko zaščito. Zavarovanje predstavlja vir zmanjšanja finančnega tveganja, ki bankam olajša kadrovanje in posameznikom omogoča sprejemanje poslovnih odločitev brez strahu pred uveljavljanjem odškodninske odgovornosti. V luči navedenih prednosti sklenjenega zavarovanja magistrsko delo za člane uprav bank zagovarja njegovo obvezno sklenitev, zaradi sposobnosti signalizacije kvalitete korporativnega upravljanja banke pa spodbuja tudi obvezno javno razkritje informacije o višini zavarovalne premije.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times