Affordable Access

Filozofija kot terapija: vloga budizma chan v kitajski družbi

Authors
  • Komel, Katarina
Publication Date
Nov 05, 2021
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Diplomsko delo poskuša osvetliti vprašanje, ali lahko določeni filozofski diskurzi, kot je na primer budizem chan, nudijo pomožna orodja za uporabo v terapiji, in na kakšen način jih lahko nudijo. O tej temi je bilo opravljenih že veliko empiričnih raziskav, vendar te raziskave velikokrat budizem chan izvzamejo iz kulturno-zgodovinskega konteksta in ga enačijo z meditacijo. Diplomsko delo želi osvetliti uporabnost filozofskih konceptov, ki zgodovinsko izvirajo iz kulturnega ozadja budizma chan, v terapiji. Banicki predstavlja konceptualni model filozofske terapije. Pričujoče diplomsko delo pa v ta model umesti tudi budistično filozofijo, kar služi kot konceptualni okvir budizmu chan. Nato predstavi zgodovinski pregled budizma in budizma chan na Kitajskem. Znotraj diskurzov, ki budizem chan opredeljujejo kot religijo, slednjega umesti kot filozofijo. Na Kitajskem, tako kot v evroameriških krogih, se srečanje med budizmom chan in terapijo pojavlja na področju »budistične psihologije«. Za terapevtske kontekste se izkažeta za uporabna predvsem koncepta »navezanosti« in »nejaza«. Poleg tega pa ima koncept »nejaza« veliko uporabno vrednost v eksistencialni terapiji. Za psihološko zdravje imajo visoko vrednost tudi moralne zapovedi budizma chan in koncept »brezobličnih zapovedi«. Chan meditacija vsem tem konceptom služi le kot orodje. Vsi predlagani pristopi uporabe konceptov budizma chan v terapiji izhajajo iz teoretske podlage, empirične podlage pa v raziskovalnih krogih kritično primanjkuje. Zato lahko to diplomsko delo nadalje služi tudi kot iztočnica za empirične raziskave.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times