Affordable Access

Filmske adaptacije po literarni predlogi romana Viharni vrh Emily Brontë

Authors
  • Smrekar, Mitja
Publication Date
Oct 19, 2018
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Že kmalu po prvih dokumentarnih začetkih, ko je film začel prehajati v igranega, se je zgledoval pri literaturi in gledališču, tako zaradi leposlovnih vrednot kakor tudi zaradi pridobivanja kulturnega ugleda in občinstva. Mnogi priznani režiserji so priznavali, da so posamezne režijske postopke odkrili prav v literaturi. Roman in film delujeta skozi različna sredstva izražanja, pri čemer literatura (fikcija) uporablja besede za pripoved zgodbe, opis karakterjev in gradnjo idej, film pa uporablja slike oziroma podobe in akcijo, vendar imata v tem tudi veliko stičnih točk. Kakovost filmske realizacije ni odvisna samo od izvora filmske zgodbe, vendar pa odločitve za filmske adaptacije literarnih del potekajo po načelih presoje, ali literarno delo vsebuje določene elemente, ki jih je možno prenesti v film, "ki pritegne". Pri tem velja za poseben fenomen prav roman Viharni vrh angleške pisateljice Emily Brontë, ki s svojo silovito zgodbo med drugim nudi bogate iztočnice za vrsto mednarodnih uspešnih filmskih adaptacij. V nalogi so analizirana nekatera nova razmerja filmskih adaptacij romana z izvornim delom, predvsem najnovejše adaptacije vzporedno s predhodnimi. S predstavitvijo biografske podlage avtorice, literarne umestitve romana s poudarkom presoje elementov literarne gotike v viktorijanskem romanu ter analize njegovih recepcijskih učinkov, je podana podlaga za analizo filmskih adaptacij tega dela. Proučevanje filmskih adaptacij poteka po metodoloških osnovah, ki izhajajo iz tradicionalnega pristopa s presojo "zvestobe" literarni osnovi in prehajajo v sodobne pristope, kot so naratologija, teorije intertekstualnosti in recepcijske teorije - najnovejše teorije pa so se oblikovale v metodološki pluralizem intermedialnosti, za katero je značilen interdisciplinarni pristop. V presoji filmskih del, ki so nastala po literarni predlogi, se močno odražajo tudi principi izdelave scenarija, v katerem poteka prenos literarnega dela v izrazne postopke filmskega jezika. Izmed številnih filmskih adaptacij Viharnega vrha so izbrane tri odmevne izvedbe iz različnih časovnih obdobij. Vsaka od njih je kljub isti osnovi, na svoj način posebno in samostojno umetniško delo, vse pa v procesu adaptacije predstavljajo sklenjen krog, v katerem izvirno delo ponovno pridobiva pomen. Ta odmev je ugotovljen tudi v pregledu slovenske filmske kritike zadnje adaptacije, z upoštevanjem izraženega pomena izvornega literarnega dela.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times