Affordable Access

Filmske adaptacije literarnih del Bohumila Hrabala / Filmové adaptace literárních děl Bohumila Hrabala

Authors
  • Šraml, Maša
Publication Date
Oct 09, 2018
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Pričujoča diplomska naloga se ukvarja s filmskimi adaptacijami treh literarnih del Bohumila Hrabala, to so Smrt gospoda Baltisbergerja, Strogo nadzorovani vlaki in Oglas za hišo, v kateri nočem več živeti. Na začetku naloge je opredeljen pojem filmske adaptacije, sledijo mu povzetki nekatere do sedaj objavljene teorije o preučevanju filmskih adaptacij. Drugi del naloge natančno predstavi življenje in delo Bohumila Hrabala, najpomembnejšega pisca proze na Češkem v drugi polovici 20. stoletja. Tretji del naloge se ukvarja z dejanskimi analizami treh filmskih adaptacij, ki jih je režiral Jiří Menzel. Preučen je predvsem način kako je režiser transformiral pomembne teme in motive iz literarnega v filmski medij. Analiza se nekoliko dotika tudi družbenih in političnih ozadij literarnih in filmskih del, saj so te, čeprav niso ključne, neizogiben del končnih umetniških izdelkov. Ključen je Hrabalov osebni pogled na svet, ki je v njegovih delih močno razberljiv in v filmskih adaptacijah teh del nekoliko manj očitno opazen, saj ga je režiser po svoje preoblikoval. Diplomska naloga pojasnjuje tudi vzroke za takšno preoblikovanje. / The following undergraduate thesis deals with the film adaptations of three literary works by Bohumil Hrabal, The death of Mr. Baltisberger, Closely observed trains and An Advertisement for the House I Don't Want to Live in Anymore. The thesis begins with a definition of the concept of film adaptation followed by summaries of some of the previously published theory of film adaptation studies. The second part of the work accurately presents the life and work of Bohumil Hrabal, the most important prose writer in the Czech Republic in the second half of the 20th century. The third part deals with the analysis of three film adaptations directed by Jiří Menzel. Especially the way in which the director transformed important topics and motives from the literary into the film medium. The analysis also looks into the social and political backgrounds of literary and film works, as these, although not essential, are an inevitable part of finished art products. The key is Hrabal's personal view of the world, in his works very intelligible and in the film adaptations of these works somewhat less evident, since the director has transformed it in his own way. The following thesis also explains the reasons for such a transformation.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times