Affordable Access

Film kot zgodovinski vir. Reprezentacija kraljice Viktorije Britanske v filmih

Authors
  • Svetina, Urška
Publication Date
Sep 09, 2019
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Diplomska naloga raziskuje reprezentacijo kraljice Viktorije Britanske v filmih. Obravnava tudi zgodovinarjev pristop do analiziranja zgodovinskih filmov, ki so lahko prav tako pomemben del pri spoznavanju zgodovinskih obdobij, dogodkov ali oseb. Viktorija je bila vse od leta 1911 privlačna osebnost, o kateri so snemali filme, saj je bilo do danes posnetih vsaj devet filmov, v katerih predstavlja Viktorija glavni lik. Po pregledu filmske teorije in najpogostejših pojmov v zvezi s filmi ter po obravnavi zgodovinskega filma kot možnega medija za spoznavanje zgodovine se v diplomski nalogi predvsem posvečamo analizi dveh filmov z naslovoma Mlada Viktorija (The Young Victoria) iz leta 2009 ter Viktorija Vélika (Victoria the Great) iz leta 1937. Analizi vsakega filma posebej sledita še primerjava obeh filmov ter utemeljitev, zakaj je vsak izmed filmov lahko kljub svojim pomanjkljivostim primeren za spoznavanje kraljice Viktorije Britanske.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times