Affordable Access

Muzikologická produkce v českých zemích v roce 2000 (s doplňky z předchozích let)

Authors
Publisher
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. – Kabinet hudební historie
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Ml Literature Of Music

Abstract

zlom 67-111 bibliografie Muzikologická produkce v ãesk˘ch zemích v roce 2000 (s doplÀky z pfiedchozích let) A. SOUBORY STATÍ Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Musicologica Olomucensia V, ed. Helena Pavličí- ková, Universita Palackého, Olomouc 2000, 222 s. (statě jsou rozepsány). Bohuslav Martinů český a světový, sborník z 23. ročníku muzikologické konference Janáčkiana 1999, ed. Jan Mazurek a Luděk Zenkl, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity a Asociace hudebních umělců a vědců – Tvůrčí centrum Ostrava, Ostrava 2000, 154 s. (statě jsou ro- zepsány). Být dobře skryt, sborník ze semináře o Janu Klusákovi, ed. Pavel B. Doucek, Filmový klub při Filmcentru v Hradci Králové, Hradec Králové 2000, 103 s. Hudba Leoše Janáčka ve škole, sborník z konference Janáčkiana 1997, ed. Eva Jenčková, Pe- dagogická fakulta Ostravské univerzity a Asociace hudebních umělců a vědců – Tvůrčí centrum Ostrava, Ostrava 1998, 145 s. (statě jsou rozepsány). Leoš Janáček, jeho žáci, spolupracovníci a přátelé, sborník z 22. ročníku muzikologické kon- ference Janáčkiana 1998, ed. Jan Mazurek a Luděk Zenkl, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity a Asociace hudebních umělců a vědců – Tvůrčí centrum Ostrava, Ostrava 2000, 118 s. (statě jsou rozepsány). Mezinárodní muzikologická konference k 140. výročí narození Gustava Mahlera, sborník před- nášek, ed. Pavel Jirák a Rudolf Schebesta, Muzeum Vysočiny, Jihlava 2000, 111 s. (statě jsou rozepsány). Mezinárodní symposium o sborovém zpěvu Cantus choralis ’97, Acta Universitatis Purkynianae, Studia Musica VI, ed. Josef Říha, Universita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem 1998, 88 s. (sta- tě jsou rozepsány). Mezinárodní symposium o sborovém zpěvu Cantus choralis ’99, Acta Universitatis Purkynianae, Studia Musica VIII, ed. Josef Říha, Universita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem 2000, 158 s. (statě jsou rozepsány). Musikwissenschaftliche Kolloquien der Internationalen Musikfestspiele in Brno „Richard Wag- ner – Nationalkulturen – Zeitgeschichte“, Brno 2.–4.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F