Affordable Access

ZBORNIK O LUKI VLADIMIROVIĆU, Zbornik radova sa znanstvenog skupa, (Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2006.)

Authors
Publisher
Department for Croatian studies, Faculty of Philosophy, University of Rijeka
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

PRIKAZI FLUMINENSIA, god. 18 (2006) br. 2, str. 161-220 19} ZBORNIK 0 LUKI VLADMIROV/CU Zbornik radova sa znanstvenoga skura ',I ,:';. (Hrvatski studiji Sveucifi§ta u Zagrebu, Zagreb, 2006.) Inicijativom je Hrvatskih studija Sveu- mirovica, uz znanstvene prinose vrsnih cilista u Zagrebu 2000. godine organiziran hrvatskih povjesnicara, knjizevnih teo- prvi znanstven i sku p Tihi pregaoci, reticara i lingvista rasvjetljavanju knjizevne posvecen znamenitim djelatnicima i ostavstine fra Luke Vladmirovica, vaino piscima franjevackoga reda, posebice iz je spomenuti i dodatke tiskane u Zbor- srednje i juzne Dalmacije. Zeleci osvijestiti niku. vaznost i vrijednost samozatajnih i Naime, iako su, kako u predgovoru skromnih, ali nadasve ucenih i svestranih Zbornika navodi njegov glavni urednik franjevaca koji su svojim "tihim Pavao Knezovic, sudionici Skupa svojim djelovanjem" obogatili hrvatsku kulturu, temama obuhvatili tek dio "siroke lepeze unaprijedili znanost, ocuvali hrvatski Vladmirovicevih znanstvenih i pastoralnih jezik, Hrvatski su studiji 2001. godine djelovanja", u Zakljucnoj rijeci Skupa pokrenuli i Biblioteku Tihi pregaoci u Radoslav Katicic istice da je "na temelju kojoj su iste go9ine, u surad~ji s izvornoga znanstvenog proucavanja, Knjiznicom Juraj Sizgoric iz Sibenika, prikazan Vladmirovic kao pisac: kao objavili 'i prvi zbornik radova, ° Pavlu crkveni djelatnik i dusobriznik na tragu Posilovicu (Zagreb -Sibenik, 2001.). tridentinske katolicke obnove, kao Slijede zbornici sa skupova ° Tomi povjesnicar i kao "Iikar"" (Katicic, str. 10). Babicu (Zagreb -Sibenik, 2002.), Petru U Zborniku je i prvi put objavljena i Knezevicu (Zagreb -Sibenik, 2003.; uz komentarima dopunjena fra Lukina pripadajuci CD), Josipu Banovcu (Zagreb propovijed koju je izrekao na blagdan sv. -Sibenik, 2004.), Jeronimu Filipovicu Jeronima 1762. u Skradinu te prijevod (Zagreb -Sibenik, 2005.) te posljednji ulomaka njegova djela na latinskom dosad objavljeni, zbornik radova ° Luki jeziku ° povijesti samostana svete M

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F